Sociálny pedagóg

Základná škola s MŠ Borša

Miesto práce
Ružová 304, Borša
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
2019-11-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sociálny pedagóg

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
50%

Počet študentov školy
191

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) ovládanie maďarského jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Ďalšie požiadavky
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 18. októbra 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Adresa: Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša
www.zsborsa.edupage.org
email: [email protected]

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Ružová 304
Borša
http://www.zsborsa.edu.sk
ID: 3779643   Dátum zverejnenia: 4.10.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.