Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Župkov

Miesto práce
Župkov
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
2020-10-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Školský špeciálny pedagóg

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
50%

Počet študentov školy
209

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva
4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú
starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných
školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ďalšie požiadavky
Dokumenty:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklady o ukončenom vzdelaní (v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované dokumenty posielajte do 21. 9. 2020 (vrátane) na email školy: [email protected], prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov alebo osobne do kancelárie školy p. Baniariovej – ekonomicko-mzdovému a hospodárskemu pracovníkovi školy s označením – Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta – školský špeciálny pedagóg.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Župkov 18
96671 Župkov
http://www.zszupkov.sk
ID: 3967492  Dátum zverejnenia: 14.9.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.