Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Miesto práce
Pošta Tuhrina dodávacia pošta, Tuhrina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-12-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Školský špeciálny pedagóg

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
87

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet

Vzdelanie
V zmysle platnej právnej úpravy.

Ďalšie požiadavky
Názov a adresa zamestnávateľa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA, Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina
Voľné pracovné miesto: 1 miesto na 100 % úväzok - školský špeciálny pedagóg alebo školský logopéd alebo sociálny pedagóg v Materskej škole Tuhrina v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II - NP PRIM II.

Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy.
Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• motivačný list.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 23.11.2020 do 12:00 hod na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina
Na obálku uveďte: „ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG ALEBO ŠKOLSKÝ LOGOPÉD MŠ – ALEBO SOCIÁLNY PEDAGÓG neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na ZŠ s MŠ Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 24.11.2020 v čase od 08:30 hod v budove ZŠ s MŠ Tuhrina a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Zlata Chovancová
Tel.: 0907048191
E-mail: poslať životopis
ID: 4000138  Dátum zverejnenia: 14.11.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.