Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Miesto práce
Tuhrina, Prešovský kraj, Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2017-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sociálny pedagóg

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
87

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet pokročilý

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
· v študijnom odbore sociálna pedagogika,
· v študijnom odbore sociálna práca,
· v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
· v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Ďalšie požiadavky:

• znalosť práce s PC – Microsoft Office, internet pokročilý
• schopnosť samostatnej práce
• zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť
• tvorivosť a trpezlivosť
Termín posielania žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 18.8.2017. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
• osobne na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina (do 18.8.2017),
• poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina 3.
• e-mailom na zsmstuhrina@gmail.com


Výberové konanie sa uskutoční 23.8.2017.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Tuhrina 4
Tuhrina
http://www.zsmstuhrina.sk
ID: 3157923   Dátum zverejnenia: 11.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.