Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín

Miesto práce
Palín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-09-02

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
251

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

A. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady:
1. Vek nad 18 rokov
2. Spôsobilosť na právne úkony
3. Ovládanie štátneho jazyka
4. Bezúhonnosť
5. Zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Od úspešných uchádzačov budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať:
1. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Predpokladaný nástup do zamestnania: 02.09.2019

Všetky potrebné doklady zašlite
na emailovú adresu školy [email protected]
alebo na adresu Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104, 07213 Palín najneskôr do 16.08.2019
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Eva Tchuriková
Tel.: +421911205600
E-mail: poslať životopis
ID: 3737460   Dátum zverejnenia: 12.8.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.