Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín

Miesto práce
Palín 104, Palín, okres Michalovce
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-01-25

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
251

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť,
d) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie
materinského jazyka detí z MRK(budú sa aplikovať predpisy slovenského
antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch
5. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
6. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

ID: 3284065   Dátum zverejnenia: 11.1.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.