Charakteristika spoločnosti

Základná škola s materskou školou Lomnička