Riaditeľ

Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom

Miesto práce
Trnavský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
174

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z . z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky
Ostatné predpoklady:
občianska a morálna bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
aktívne ovládanie štátneho jazyka
riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita
znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
4. potvrdenie o pedagogickej praxe – min. 5 rokov
5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
7. prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
8. návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prílohy č. 1. ( od 927,50 € do 1 038,50 € ).“

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť do 24.04.2019 do 12.00 hod. s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad, Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Hlavná 250
91924 Križovany nad Dudváhom
http://www.zskrizovany.stranka.info

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Svetlana Královičová
Tel.: +421903774597
E-mail: poslať životopis
ID: 3621534   Dátum zverejnenia: 14.3.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.