Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba

Miesto práce
Školská 474/5, Kamenná Poruba
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2021-02-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Školský špeciálny pedagóg

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
174

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
 VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore (špeciálna pedagogika) v súlade so zák. č.138/2019Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, 5 rokov odbornej praxe
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)
Kategória voľného pracovného miesta: ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
Dátum predpokladaného nástupu: 1. 2. 2021
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok
Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
dosiahnutom vzdelaní,
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis (CV) s úplnými a konkrétnymi údajmi o ukončenom vzdelaní, študijných odboroch a programoch
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (zatiaľ),
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 22.1.2021 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: [email protected] .
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Školská 474/5
01314 Kamenná Poruba
http://www.zskamennaporuba.edupage.og

Kontakt

Kontaktná osoba: Zuzana Maniaková
Tel.: +421911623223
E-mail: poslať životopis
ID: 4017173  Dátum zverejnenia: 7.1.2021  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.