Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Halič

Miesto práce
Lučenec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2017-02-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sociálny pedagóg

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
204

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
1. v študijnom programe sociálna pedagogika
2. v študijnom programe sociálna práca
3. v 3. v študijnom odbore pedagogika, zameranom na sociálnu pedagogiku,
4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky-
Najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva

Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia v rámci projektu ŠOV
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov :
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú pracovnú pozíciu
2. Profesijný životopis
3.Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní ( matrikou)
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žia-
dosti a v požadovaných dokladoch.
Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu:
Základná škola s materskou školou Halič, Družstevná č.11, 985 11 alebo
emailom: zn453nim@zshalic.edu.sk najneskôr do 20.01.2017.
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov na základe prilože-
ných profesijných životopisov, ktorých pozve na pracovný pohovor najneskôr
do 24.1.2017.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Družstevná 11
Halič
http://www.zshalic.edu.sk
ID: 2887060   Dátum zverejnenia: 11.1.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.