Riaditeľ

Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského Slavošovce

Miesto práce
Slavošovce obce, Slavošovce
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
348

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• päť rokov pedagogickej praxe
• dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5, alebo § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie predpoklady:
• občianska bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona 317/2009 Z. z.
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• znalosť práce s PC
• flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní
• overený doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej náhrady
• návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu minimálne 2 strán formátu A4
• stručný profesijný životopis
• údaje k preukázaniu bezúhonnosti. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta.
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
• súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín podania prihlášky je do 18. 7. 2019 do 15.00 hod., na Obecnom úrade v Slavošovciach. Platí odtlačok prezenčnej pečiatky Obecného úradu v Slavošovciach.
Obálku označiť: Výberové konanie – ZŠ, Slavošovce 125 - NEOTVÁRAŤ

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Slavošovce 125
04936 Slavošovce
http://www.zsslavosovce.edu.org

Kontakt

Kontaktná osoba: Galina Smädová
Tel.: +421902966071
E-mail: poslať životopis
ID: 3713659   Dátum zverejnenia: 10.7.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.