Charakteristika spoločnosti

Základná škola Most pri Bratislave