Pedagogický asistent

Základná škola M.T. Rimavská Sobota

Miesto práce
Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2017-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
540

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov,
Učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo
neučiteľský smer
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon funkcie:
• kvalifikačné predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
• súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka
Plat dohodou podľa projektu.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne do 25.08.2017.
V prípade, ak uchádzač spĺňa kritéria bude písomne informovaný.

Adresa školy:
Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 12
979 01 Rimavská Sobota

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Šrobárova 12
Rimavská Sobota
http://www.zstompamihaly.edupage.org
ID: 3155955   Dátum zverejnenia: 9.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.