Pedagogický asistent

Základná škola Levoča

Miesto práce
Jána Francisciho 11, Levoča, okres Levoča
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
2018-01-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
50%

Počet študentov školy
441

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie PZ a OZ, čo znamená
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8
do 31.12.2016
a) ovládanie štátneho jazyka,

b) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
Termín pracovného pohovoru: 08.12.2017
Miesto konania: ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Adamkovičová
0910867463
[email protected]


Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis
z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 01.12.2017.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.


Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy;
- poštou na adresu Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča,
- e-mailom na [email protected]

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Jána Francisciho 11
Levoča
http://www.zsfranlv.edupage.org
ID: 3237161   Dátum zverejnenia: 8.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.