Psychológ, školský psychológ

Základná škola Košice-Šaca

Miesto práce
Mládežnícka 3, Košice-Šaca
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-10-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Psychológ, školský psychológ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
530

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Vzdelanie, Kvalifikačné predpoklady
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 18. septembra 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:
Základná škola, Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca, alebo e-mailom na [email protected]
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


Číslo výberového konania: VK 1/2019 – PSYCH

Kontaktné informácie
Základná škola, Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca
http://zssaca.edupage.org/

Kontaktná osoba: Mgr. Vlastimil Borufka, tel. 055/6842196

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Mládežnícka 3
Košice-Šaca
http://www.zssaca.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Vlastimil Borufka
Tel.: +421556842196
E-mail: poslať životopis
ID: 3756583   Dátum zverejnenia: 6.9.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.