Charakteristika spoločnosti

Záchranná zdravotná služba Bratislava je najväčším štátnym poskytovateľom neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti pri ohrození ľudského zdravia a života. V rámci Banskobystrického, Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja prevádzkuje 94 staníc, prevažne rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a rýchlej lekárskej pomoci (RLP).
Denne zasahujú jej posádky priemerne pri 400 prípadoch. Okrem primárnych výjazdov uskutočňuje aj sekundárne výjazdy medzi nemocničnými zariadeniami, tzv. transporty pacientov. Za rok uskutočnia posádky ZZS Bratislava približne 150 tis. výjazdov. Každodennú prevádzku zabezpečuje viac ako 1100 zamestnancov, z toho je 700 zdravotníckych záchranárov, 166 lekárov a posádku ambulancií dopĺňa 204 vodičov.
ZZS Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR ako štátna príspevková organizácia v roku 1992.

Ponuky práce: Záchranná zdravotná služba Bratislava

1 - 5