Charakteristika spoločnosti

YOUPLUS Životná poisťovňa je súčasťou medzinárodného holdingu InsurEvolution, ktorý pôsobí v 7 krajinách západnej a strednej Európy a v súčasnosti sa stará o 250 000 klientov a spravuje majetok v objeme viac ako 6 mld €. Skupina zahájila svoju obchodnú činnosť v Českej republike v roku 2019 a na Slovensku v roku 2020. Vďaka kvalite poskytovaných produktov, služieb a servisu si v týchto krajinách získala už viac ako 20 000 nových klientov.