Charakteristika spoločnosti

WM autodiely s.r.o so sídlom v Bratislave je slovenská dcérska spoločnosť WM SE, s centrálou v Osnabrücku (Nemecko). Spoločnosť bola premenovaná v roku 2019, ako súčasť prevzatia skupiny TROST Group spoločnosťou WM SE. Európska spoločnosť WM SE pôsobí v 5tich krajinách a patrí k popredným dodávateľom náhradných dielov pre osobne a nákladné automobily.