Charakteristika spoločnosti

Výroba a realizácia drevostavieb