Charakteristika spoločnosti

Sme novo- vznikajúca prevádzka priamo v centre Košíc, ktorej hlavným zámerom je ponúkať unikátne miešané nápoje spolu s vodnými fajkami.