Spoločnosť Wertheim, s.r.o. je súčasťou nadnárodného koncernu so sídlom vo Viedni a je významným producentom trezorov, kovových konštrukcií výťahov, pohyblivých schodov a kovových konštrukcií strojov a zariadení.

História koncernu siaha do roku 1852, pričom na Slovensku pôsobí od roku 1990 ako jedna z prvých investícií zahraničného kapitálu.

Spoločnosť Wertheim, s.r.o. má na Slovensku tri závody – v Dunajskej Strede, Kostolných Kračanoch a v Modre, spolu so sesterskou spoločnosťou Wertheim Kovo, s.r.o. zamestnáva cca. 700 zamestnancov.

Moderná technológia a technické know - how umožňujú Wertheim, s.r.o. pružne reagovať na potreby zákazníkov.

Operátor parného stroja a kotla (kurič) /údržba budov a priľahlých areálov

Wertheim, s.r.o.

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Kračanská cesta 49, Dunajská Streda
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Operátor parného stroja a kotla (kurič) vykonáva obsluhu výmenníkových alebo redukčných staníc a všetkých druhov kotlov bez rozlišovania vyhrievacieho telesa. Pomocný pracovník údržby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch.

Pomocné údržbárske, resp. aj záhradnícke činnosti v oblasti správy budov podľa pokynov nadriadeného vedúceho, napr.

 • Odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv na technických zariadeniach budov;
 • Starostlivosť o zimnú a letnú údržbu areálov a infraštruktúry;
 • Pomocné práce v rámci technickej správy budov a priľahlého areálu;
 • Obsluha jednoduchých zariadení pri vykonávaní údržby, menších opráv alebo údržby areálov;
 • Drobná údržba komunikácií v okolí budov a v rámci areálu (odpratávanie snehu, posyp klzkých plôch, odstraňovanie porastov, osvetlovanie výtlkov, zber odpadkov, čistenie rámp a pod.);
 • Prípravné práce na maľovanie, penetrovanie, pokladanie podláh a pod. v priestoroch budov;
 • Upratovacie práce,
 • Udržiavanie obsluhovaných zariadení kotolne v bezpečnom a riadnom stave;
 • Bezodkladné ohlasovanie nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, závadu alebo neobvyklý jav pri prevádzke kotlov, hlásenie zaznamenať v prevádzkovom denníku. Pri nebezpečenstve z omeškania kotol okamžite odstaviť z prevádzky;
 • Kontrolovať ťahové pomery, stav a funkciu zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, bez zásahu do automatického ovládania;
 • Trvale udržiavať poriadok a čistotu v kotolni a dbať na to, aby sa v nej nezdržiavali nepovolané osoby
 • Po skončení zmeny odovzdať kotlové zariadenia svojmu nástupcovi;
 • Bezodkladne hlásiť nadriadenému pracovníkovi okolnosti, ktoré sťažujú obsluhu kotlov (náhla nevoľnosť a pod.);
 • Zapisovať do prevádzkového denníka údaje ako teplotu stúpačky, spiatočky, vonkajšiu teplotu, teplotu TÚV, tlak v systéme, výsledky vykonaných kontrol a skúšok, poruchy a závady na zariadení a iné mimoriadne okolnosti;
 • Plniť operatívne úlohy vedúceho

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

stredoškolské bez maturity

Osobnostné predpoklady a zručnosti

držiteľ preukazu, resp. osvedčenia obsluhovateľ kotlov - kurič

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Wertheim, s.r.o. je súčasťou nadnárodného koncernu so sídlom v Guntramsdorfe. Na Slovensku je od roku 1990, ako prvá investícia zahraničného kapitálu do priemyselnej výroby. Patríme medzi najväčších zamestnávateľov v regióne (máme cca 800 zamestnancov ).
Spoločnosť má na Slovensku 3 závody: v Dunajskej Strede, Kostolných Kračanoch a v Modre.

- Špecialista v oblasti zvárania (okolo 14 000 druhov výrobkov) – pre klientov zo Švajčiarska, Rakúska a Nemecka.

Výrobný program:
- trezory – rodinné striebro firmy (od roku 1852)
- dielce výťahových konštrukcií - napr. šachtový materiál, protizávažie, nosič motora, …
- konštrukcie pohyblivých schodov
- kovové konštrukcie strojov a zariadení
Technológie:
- laser, vysekávanie, ohýbanie, zváranie, povrchová úprava - pieskovanie, lakovanie, montáž,... (multistupňová výroba)

Moderná technológia a technické know - how umožňujú Wertheim, s.r.o. pružne reagovať na potreby zákazníkov.

http://www.wertheim.at

Závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 49, 929 01
Závod Kostolné Kračany
Cesta slnka 444, 930 03
Závod Modra
Dolná 134, 900 01

Kliknite pre viac informácií

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Strojársky priemysel

Adresa spoločnosti

Wertheim, s.r.o.
Kračanská cesta 49
929 01 Dunajská Streda
http://www.wertheim.at
ID: 2749405   Dátum zverejnenia: 14.11.2016