Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá realizáciou stavebných zákaziek v Európskej únii.