Charakteristika spoločnosti

Výskumný ústav vodného hospodárstva je príspevkovou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR.