Interný expert v Dočasnom vzdelávacom stredisku - Národný projekt "Usmerňovať pre prax"

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Miesto práce
Poprad
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP / dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 600 - 1 800 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ má za hlavný cieľ zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne, resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

Interný expert v Dočasnom vzdelávacom stredisku sa podieľa najmä na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie

Náplň práce:
• podieľa sa na nastavovaní obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní, na koordinácii procesu zavedenia a implementácie obsahových štandardov metodického usmerňovania,
• participuje na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení vzdelávacích aktivít v programoch rozvoja ľudských zdrojov v oblasti metodického usmerňovania všetkých zložiek VPaP,
• sieťuje supervízorov metodického usmerňovania ďalších zložiek VPaP a expertov metodického vedenia odborných tímov,
• spolupracuje na tvorbe metodických príručiek, návrhov a odporúčaní pre oblasť metodického usmerňovania, tvorbe koncepčných dokumentov, priebežných a záverečných správ,
• úzko spolupracuje s internými expertmi v hlavnom projektovom centre.

Zamestnanecké výhody, benefity

• Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
• Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
• Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
• Príležitosť využiť home-office - po dohode s nadriadeným.
• K dispozícii služobný mobil a notebook.

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass na uvedenú adresu [email protected] V predmete uveďte: „Interný expert/Interná expertka v DVS (UPP)“. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

humanitné, špecializácia psychológia, špeciálna, alebo sociálna pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• VŠ vzdelanie min. II stupňa – humanitné, špecializácia psychológia, špeciálna alebo sociálna pedagogika.
• Preukázateľná prax v oblasti školstva v systéme VPaP min. 8 rokov, z toho min. 3 roky praxe v metodickom usmerňovaní.
• Preukázaná znalosť školskej legislatívy a problematiky metodického usmerňovania v systéme VPaP.
• Schopnosť podieľať sa na procese tvorby koncepčných dokumentov.
• Schopnosť samostatnej práce na obsahových výstupoch a zároveň schopnosť kooperovať v rámci kolektívu.
• Analytické a kritické myslenie, dôslednosť, štruktúrovanosť a orientácia na výsledok.
• Komunikačné zručnosti, kultivovaný verbálny a písomný prejav.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia MŠ SR s viac ako 50 ročnou históriou. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied, zároveň je VÚDPaP poverený metodickým usmerňovaním všetkých zložiek v systéme VPaP.
Viac o činnosti Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na stránke https://vudpap.sk.

Národný projekt "Usmerňovať pre prax" sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Adresa spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
83105 Bratislava

Kontakt

ID: 3997507  Dátum zverejnenia: 9.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 600 EUR/mesiac