Regionálny expert: projekty pre dopytovo orientované výzvy

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Miesto práce
Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 - 1 650 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie?

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.
Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup - spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.

Zapojte sa do tímu v regionálnom projektovom centre pre Trenčiansky kraj a získajte možnosť:
* Prostredníctvom tvorby úspešných projektových žiadostí zabezpečiť rozvoj inštitúcií v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP) v kraji.
* Spolupraocvať pri návštevách a zisťovaní potrieb v sieti školských zariadení VPaP a špeciálnych výchovných zariadení v kraji.
* Vytvorenie modelových projektov pre dopytovo orientované výzvy, ktoré budú slúžiť ako vzor pre inštitúcie.
* Priamo spolupracovať s vedením inštitúcie pri tvorbe ich vlastnej projektovej žiadosti tak, aby boli naplnené ich potreby pre úspešné zavedenie štandardov vytvorených v rámci projektu (CPPPaP, CŠPP, DC, RC, LVS).
* Zabezpečenie podpory a vedenia vo všetkých fázach (prípravná, realizačná, hodnotiaca) dopytovo orientovaných projektov inštitúcií, podporné poradenstvo podľa potreby.
* Komunikovať s ostatnými členmi regionálneho tímu a hlavným projektovým centrom.

Zamestnanecké výhody, benefity

* Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
* Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
* Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
* Príležitosť využiť home-office - po dohode s nadriadeným.
* K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook.

Informácie o výberovom konaní

Na pozíciu, prosím, reagujte prostredníctvom profesie. Do správy je nutné uviesť text "Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev" a názov kraja, o ktorý máte záujem.

Pozícia je obsadzovaná na dobu trvania národného projektu. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

8

Osobnostné predpoklady a zručnosti

* VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania.
* Min. 8 rokov relevantných pracovných skúseností.
* Skúsenosť s písaním a manažovaním projektov s národným dopadom – (ITMS, projektová logika a jazyk, znalosť legislatívy).
* Preukázaná orientácia v školskej problematike a systéme VPaP (pracovné skúsenosti zo zložiek systému alebo spolupráce so systémom).
* Znalosť regionálnych pomerov a špecifík preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom.
* Schopnosť komunikovať, konzultovať, dospieť ku kompromisom a tvoriť funkčné siete, orientácia na kvalitu.
* Znalosť akčných plánov najmenej rozvinutých okresov a/alebo znalosť OP Ľudské zdroje.
* Orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií.
* Ovládanie anglického jazyka je výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie: procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie, sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva a asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 18 100 644,80 Eur a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.
www.esf.gov.sk; www.minedu.sk

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/

Adresa spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
83105 Bratislava

Kontakt

ID: 3930827  Dátum zverejnenia: 29.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac