Expert pre tvorbu národných štandardov v systéme výchovného poradenstva a prevencie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 700 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie.

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.
Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup - spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.

Zapojte sa do tímu v hlavnom projektovom centre a získajte možnosť:

* Spoluvytvárať prvé národné štandardy pre systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP) založené na multidisciplinárnom prístupe a inklúzii – prispieť k čo najlepšej pomoci deťom a zvýšeniu efektivity práce odborníkov v systéme.
* Prispievať svojou expertízou k výsledkom pracovných skupín pre tvorbu štandardov – aktívna účasť na interných poradách v rámci tímu a expertných skupinách s externými odborníkmi.
* Pracovať na zadaniach v téme, ktorá je Vám v rámci VPaP najbližšia:
analyzovať vstupy (legislatíva, príklady dobrej praxe z terénu, vlastné odborné skúsenosti zo systému, výsledky pracovných skupín) ...
* ... a tvoriť výstupy – filozofiu a metodológiu procesu tvorby štandardov, návrhy štandardných postupov pre poskytovanie starostlivosti v rámci systému VPaP - procesných, výkonových, obsahových a materiálno-technických štandardov.
* Spolupracovať na zadefinovaní: priamych aktérov a ďalších kľúčových spoluaktérov a ich rolí vo vzťahu k dieťaťu; podieľať sa na tvorbe zoznamov diagnostických nástrojov, testov, metodík, základných a špecializovaných pomôcok pre kompenzáciu problémov detí a žiakov.
* Aktívne komunikovať s internými expertmi pre tvorbu štandardov, expertmi pre príklady dobrej praxe a 50 externými odborníkmi v rámci celého Slovenska.
* V prípade potreby a dohody vykonávať v rámci pracovnej náplne vlastnú odbornú prax týkajúcu sa multidisciplinárnej spolupráce škola-rodina-systém VPaP a prenášať modely dobrej praxe z vlastnej odbornej činnosti do prípravy a spracovania výstupov projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity

* Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
* Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu
* Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
* Príležitosť využiť home-office - po dohode s nadriadeným
* K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu [email protected] v predmete uveďte názov pozície: Interní experti A1a - Tvorba štandardov. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Prípadné otázky ohľadne pozície môžete poslať na: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

8

Osobnostné predpoklady a zručnosti

* Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa.
* Min. 8 rokov relevantnej pracovnej skúsenosti v školskej a VPaP problematike.
* Preukázateľne skúsenosti s tvorbou výstupov s národným dopadom.
* Komunikačné zručnosti: schopnosť konzultovať, dospieť ku kompromisom.
* Orientácia na kvalitu výstupov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie: procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie, sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva a asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 18 100 644,80 Eur a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.
www.esf.gov.sk; www.minedu.sk

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/

Adresa spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
83105 Bratislava

Kontakt

ID: 3911009  Dátum zverejnenia: 12.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 700 EUR/mesiac