Charakteristika spoločnosti

Prestížne vydavateľstvo odbornej periodickej a neperiodickej literatúry pre stavebníctvo, priemysel stavebných materiálov, architektúry a bývanie.
•sme súčasťou medzinárodného holdingu Forum Media Group. Aktuálne Forum Media Group so základňou v Nemecku pôsobí v 15 krajinách, okrem Česka a Slovenska taktiež v Poľsku, Rakúsku, Veľkej Británii, Taliansku, Austrálii, Kanade, Chorvátsku, Holandsku, Rusku, Srbsku, Slovinsku a Maďarsku. Forum Media Group zamestnáva na štyroch kontinentoch viac ako 1 000 zamestnancov.
• budete mať priestor pre kariérny a osobnostný rast a možnosť realizovať svoje nápady
• máme aj iné benefity, o ktorých sa môžeme porozprávať na osobnom stretnutí