Technický dozor (Košice)

Košice

Informácie o pracovnom mieste

 

Do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. hľadáme kolegu, ktorý

- má vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania
- má prax v oblasti elektroenergetiky aspoň 3 roky resp. skúsenosti na podobnej pozícii
- má odbornú spôsobilosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. - § 23
- má odbornú spôsobilosť - stavebný dozor
- ovláda prácu s MS Office (Word, Excel, Internet, Power Point, Outlook)
- má vodičský preukaz skupiny B a je aktívnym vodičom

V spoločnosti Východoslovenká distribučná, a.s. ponúkame zaujímavé pracovné miesto, kde budete:

- zodpovedať za zrealizovanie pridelených investičných stavieb v požadovanej kvalite, čase a cene
- zodpovedať a manažovať realizácie pridelených stavieb po vecnej, časovej a finančnej stránke
- kontrolovať správnosť postupu prác, použitej technológie, materiálov, strojov a zmluvných podmienok
- odsúhlasovať fakturácie podľa vykonaných prác
- zvolávať a organizovať odovzdávacie a preberacie konania stavieb
- pripravovať technické a ekonomické podklady na zaradenie majetku do evidencie HIM
- kontrolovať plnenia zmlúv a prevzatie dodávok tovaru, prác a služieb
- zabezpečovať inžiniersku činnosti pri subdodávkach stavieb
- zastrešovať celý procesu realizácie stavieb na kľúč
Pracovisko: Košice

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.7.2018, resp. dohodou.
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 19.6.2018

Čo ponúkame?

Stabilné zamestnanie v regióne. Zaučenie skúsenými kolegami a neustále rozširovanie odborných zručností. Tešiť sa môžete aj na dovolenku navyše, nadštandardné stravné lístky, finančnú podporu zo sociálneho fondu, služobný mobil aj na súkromné účely či podujatia organizované spoločnosťou. Ak rád pomáhate iným, môžete sa zapojiť aj do mnohých dobrovoľníckych aktivít.
Minimálna nástupná základná mzda je 1 018,- € brutto pri plnom úväzku. V závislosti od skúseností a kvalifikácie kandidáta je výsledná základná mzda predmetom individuálnej dohody počas výberového konania.
K základnej mzde je v celkovom ročnom príjme potrebné pripočítať individuálnu variabilnú zložku a odmenu za hospodársky výsledok spoločnosti.

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 3418331   Dátum zverejnenia: 12.6.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.