Technik - prevádzka sietí VN a NN

Poprad, okres Poprad

Informácie o pracovnom mieste

 

Do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. hľadáme kolegu s nasledovným profilom:

- ukončené VŠ vzdelanie elektrotechnického zamerania so silnoprúdovým zameraním;
- odbornú spôsobilosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. minimálne § 21 je podmienkou;
- vodičský preukaz skupiny B - podmienkou
- znalosť problematiky distribúcie elektriny - podmienkou
- prax na podobnej pozícii výhodou
- pokročilá znalosť MS Office - podmienkou
- skúsenosti s prácou v SAPe - výhodou

Od uchádzača očakávame iniciatívu a proaktívny prístup, pružnosť, odolnosť voči stresu, schopnosť pracovať v tíme, analyticko-koncepčné myslenie, zvládanie plánovania a organizácie práce.

V spoločnosti Východoslovenská distribučná ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

kde ako technik - prevádzky sietí VN a NN budete:
- uplatňovať požiadavky na výluky el. distribučných zariadení do jednotlivých etáp prípravy prevádzky a upravovať pracovné príkazy vzhľadom na schválený plán uvoľnenia zariadenia z prevádzky
- Analyzovať poruchovosť elektrických zariadení a navrhovať opatrenia pre jej zníženie
- Zastupovať spoločnosť v konaniach so štátnymi orgánmi a samosprávou
- Plánovať a zabezpečovať rozpis nariadených pracovných pohotovostí
- Zabezpečovať zber technických dát a nahlasuje zmeny technických dát
- Zúčastňovať sa na odovzdávaniach a preberaniach rekonštrukcií, opráv a výstavbe nových elektrických zariadení
- Objednávať, odovzdávať dodávateľské opravy a kontrolovať správnosť fakturácie dodávateľských opráv
- Preberať do prevádzky nové, opravované resp. rekonštruované zariadenia na základe úspešnej technickej resp. úradnej kolaudácie
- Vyhodnocovať stav zariadenia, navrhovať opatrenia a prekladať návrh na základné zapojenie distribučnej VN a NN siete
- Riešiť žiadosti a sťažnosti súvisiace s prevádzkovaným distribučným zariadením
- Zabezpečovať a koordinovať odstraňovanie mimoriadnych poruchových stavov na distribučnom zariadení
- Pripravovať zmluvy o prevádzkovaní cudzieho zariadenia.
- Sledovať a aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu zvereného distribučného
zariadenia
Pracovisko: Poprad

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.3.2018 resp. dohodou
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 11.2.2018

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 3284299   Dátum zverejnenia: 11.1.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.