Vedúci úseku Vnútorný audit

Košice

Informácie o pracovnom mieste

 

Čo ponúkame?

U nás budete realizovať vnútorné audity všetkých organizačných útvarov spoločností skupiny VSE a innogy SEE s.r.o. na základe poverenia riadiacich orgánov s cieľom včas identifikovať riziká a potrebu optimalizácie procesov.

Budete hodnotiť riziká spojené s riadením a správou spoločnosti z hľadiska spoľahlivosti, integrity finančných a prevádzkových informácií, účinnosti a efektívnosti procesov, ochrany aktív a dodržiavania zákonov, predpisov a zmlúv.

Vaše hlavné zodpovednosti:

- rizikovo orientované plánovanie a realizácia vnútorných auditov, predovšetkým v oblasti obchodných, technických a podporných procesov
- realizácia neplánovaných (mimoriadnych) auditov
- vyhotovenie správ z plánovaných / neplánovaných auditov a následne realizovaných auditov
- navrhovanie vhodných odporúčaní na odstránenie identifikovaných zistení
- realizácia auditov v dcérskych spoločnostiach s majoritným podielom materskej spoločnosti
- spolupráca v rámci manažmentu rizika
- zabezpečenie pravidelnej kontroly plnenia opatrení z realizovaných auditov

Čo očakávame?

Vzdelanie:
ukončené vysokoškolské vzdelanie – ekonomické alebo technické zameranie

Profesné zázemie:
- znalosti a skúsenosti s kontrolnou činnosťou v ekonomicko-obchodných oblastiach
- skúsenosti s procesným riadením a vedením projektov
- viacročná skúsenosť s vedením ľudí
- pôsobenie v medzinárodnej korporácii

Iné:
aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť aj nemeckého jazyka – výhodou
vodičský preukaz

PC:
MS Office, skúsenosti so software PAWS, TeamMate, IDEA - výhodou

Kompetencie:
- orientácia na ciele a výsledky
- analyticko – koncepčné myslenie
- riadenie výkonu
- motivácia a vedenie ľudí
- strategické myslenie

Čo ponúkame?

Podnikanie v oblasti distribúcie a predaja energií je veľmi komplexné. Zahŕňa elektrickú energiu, zemný plyn a nekomoditné poradenské služby a produkty. Uvedené ponúka jedinečnú príležitosť a množstvo výziev na učenie sa a rozvoj.

Budete mať príležitosť byť účastníkom medzinárodných funkčných skupín a projektov v rámci komunity innogy.

Ponúkame pružný pracovný čas.
Ponúkame služobné auto na súkromné účely.

Ďalšie benefity:
7,5-hodinový pracovný deň, dni dovolenky navyše, finančná podpora zo sociálneho fondu, nadštandardné stravné lístky, udalosti organizované spoločnosťou ako športové turnaje, udalosti pre rodiny a výlety.

Ak radi podporujete ľudí v núdzi, môžete sa zúčastniť na niekoľkých dobrovoľníckych aktivitách.

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynska 31
042 91 Kosice
http://www.vseholding.sk
ID: 3282493   Dátum zverejnenia: 9.1.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.