IT Demand manager pre Sales

Košice

Informácie o pracovnom mieste

 


Pridaj sa k úspešnej spoločnosti, ktorá vytvára inovácie pre energetický svet budúcnosti. Skúmame a tvoríme inovatívne produkty a služby v mnohých oblastiach našej spoločnosti. Okrem dodávky plynu, elektriny a súvisiacich služieb prinášame našim zákazníkom stále nové produkty a riešenia, ktoré im pomáhajú ušetriť financie, zvyšujú bezpečnosť ich domova, zdravia a osobné pohodlie.


Hľadáme vnímavého a proaktívne nastaveného nového člena tímu s otvorenou mysľou a kritickým myslením, ktorý bude zabezpečovať zber, analýzu, koordinovanie a presadzovanie biznis požiadaviek smerovaných na informačné systémy spoločnosti. Poslaním nášho nového kolegu bude podpora businessu tlmočením potrieb business kolegov do IT reči a naopak, vytváranie fungujúceho mostu medzi svetom zákazníka a svetom IT-čka, hľadaním riešení pre zlepšovanie pretavovania našich dobrých nápadov do fungujúcich riešení v spolupráci s kolegami z businesu a IT.

Aké výzvy ťa u nás čakajú?

- spolupráca pri tvorbe biznis stratégie a IT stratégie
- koordinácia prípravy biznis častí business case-u pre novú alebo výraznú zmenu IT služby
- vyhodnocovanie a aktualizácia Business Case-u pri výrazných zmenách počas projektu resp. v porealizačnej fáze projektu
- mapovanie biznis príležitostí
- zber a konsolidácia funkčných IT požiadaviek (demand) z biznis útvarov / upresňovanie zadania
- zber a konsolidácia kvalitatívnych požiadaviek z biznis útvarov
- monitoring stavu realizácie IT požiadaviek
- zodpovednosť za proces eskalácií medzi Salesom a IT
- analýza SLA reportov a návrh zlepšení poskytovaných IT služieb
- plánovanie, konsolidácia a monitoring čerpania IT rozpočtu (OPEX a CAPEX)
- plánovanie biznis zdrojov, potrebných pre spoluprácu s IT
 v oblasti tvorby špecifikácie zadania
 v oblasti implementácie – testovanie, UAT, transfer znalostí
 v oblasti prevádzky IT služby – metodická podpora, správa dát a pod.
- spolupráca na procesoch inovácií a neustáleho zlepšovania businessu

Očakávania v oblasti hard skills:

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonomické alebo technické zameranie)
- Schopnosť porozumieť biznisu a biznis procesom v oblasti obchodu
- MS Excel na pokročilej úrovni
- Znalosti z oblasti strategického riadenia a ITSM
- Znalosť metodík riadenia IT (ITIL a BIM) výhodou
- Skúsenosti v oblasti tvorby/rozvoja IT produktov a plánovania stratégie ich rozvoja výhodou
- Znalosti z oblasti princípov tvorby služieb a SLA
- Anglický jazyk na pokročilej úrovni
- Znalosť IT pojmov
- Znalosť VSE/innogy produktov, služieb a predajných kanálov vítaná

Očakávania v oblasti soft skills:

- Analyticko-koncepčné myslenie
- Strategické myslenie
- Silne rozvinuté komunikačné schopnosti
- Silná orientácia na ciele
- Vyššie EQ - rozumieť emocionálnym prejavom a správaniu okolia, komunikovať, začleniť sa do spoločnosti, udržiavať vzťahy
- Záujem o sebarozvoj a zanietenie pre nové veci – záujem o nové trendy v IT a biznise

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 3235812   Dátum zverejnenia: 7.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.