Koordinátor – lesné prieseky

Košice

Informácie o pracovnom mieste

 

Do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. hľadáme kolegu s nasledovným profilom:

Kvalifikačné požiadavky:
- ukončené VŠ - vzdelanie 2. stupeň – Environmentálne zamerané na ekológiu krajiny, alebo lesnícke
- vodičský preukaz skupiny B - podmienkou
- ovládanie balíka MS Office - podmienkou

Od uchádzača očakávame strategické myslenie , plánovanie a organizáciu práce , orientáciu na ciele, analyticko -koncepčné myslenie, iniciatívu a proaktívny prístup

V spoločnosti Východoslovenská distribučná ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

• Vykonáva a koordinuje činnosti súvisiace so zberom údajov, plánovaním, prípravou a realizáciou výrubu drevín v koridoroch elektrických vedení.
• Vykonáva a koordinuje činnosti súvisiace s ohlasovaním a získavaním povolení pre výruby drevín v koridoroch elektrických vedení.
• Odovzdáva a preberá výruby od ich externých vykonávateľov
• Pripravuje, koordinuje a realizuje zber údajov a napĺňanie databázy o druhoch drevín rastúcich v koridoroch elektrických vedení, ich lokálnom indexe rastu, stupňoch ich ochrany, plochách a vlastníkoch, alebo správcoch pozemkov na ktorých rastú.
• Pripravuje programy pre vlastníkov pozemkov v koridoroch lesných priesekov s cieľom zmeny spôsobu obhospodarovania a tým redukcie potreby výrubov.
• Stanovuje priority výrubov z pohľadu minimalizovania dopadu na ukazovatele SAIDI, SAIFI v prípade poruchy.

Pracovisko: Lemešany

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.1.2018 resp. dohodou
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 15.10.2017

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 3201814   Dátum zverejnenia: 29.9.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.