Elektromontér - výstavba sietí - Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

 

Do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. hľadáme kolegu s nasledovným profilom:

Kvalifikačné požiadavky:
- úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania - podmienkou
- odborná spôsobilosť podľa § 22 Vyhl. č 508/2009 - podmienkou
- odborná spôsobilosť podľa § 23 Vyhl. č 508/2009 - výhodou
- prax v oblasti montáže silnoprúdových zariadení - výhodou

Osobitné požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť vykonávať práce vo výškach, práce pod napätím na NN a obsluhu dopravných mechanizmov – podmienkou
- vodičský preukaz typu B podmienkou, sk. C - výhodou
- preukaz na obsluhu obsluha zdvíhacích zariadení (plošina) – výhodou
- preukaz na obsluhu stavebných strojov – výhodou

Kompetencie (schopnosti):
- riešenie problémov
- schopnosť pracovať v tíme
- orientácia na zákazníka
- odolnosť voči stresu
- pružnosť

V spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

kde budete realizovať stavebné a montážne práce na stavbách Východoslovenskej distribučnej, a.s.
- vykonávať činnosti práce pod napätím – NN na zariadeniach v rámci celej Východoslovenskej distribučnej, a.s.
- spolupodieľať sa na prevádzkovej pohotovosti pre prípad vážnych porúch a havárií na zariadeniach Východoslovenskej distribučnej, a.s.
- zabezpečovať obsluhu vozidiel a mechanizmov pri realizácii stavebných prác na stavbách Východoslovenskej distribučnej, a.s.
- miesto výkonu práce - Spišská Nová Ves

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.10.2017
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 14.9.2017

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 3180316   Dátum zverejnenia: 6.9.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.