Elektrikár prevádzky - siete VN a NN (Spišská Nová Ves)

Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

 

Hľadáme nového kolegu s nasledovným profilom:

Kvalifikačné požiadavky
- úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania s maturitou – podmienkou
- odborná spôsobilosť v zmysle Vyhlášky 508/2009 § 22 – podmienkou
- odborná spôsobilosť v zmysle Vyhlášky 508/2009 § 23 – výhodou
- prax v oblasti elektroenergetiky minimálne 2 roky – podmienkou

Osobitné požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť vykonávať práce vo výškach, práce pod napätím na NN a obsluhu zdvíhacích a lesných strojov – podmienkou
- odborná spôsobilosť na obsluhu vysokozdvižných plošín – výhodou
- odborná spôsobilosť na obsluhu lesných strojov (motorová píla pri ťažbe, vyvetvovacia píla, krovinorez) - výhodou
- vodičský preukaz typu B - podmienkou, typu C – výhodou
- PC-zručnosti (Word, Excel, Outlook, Internet) – užívateľská úroveň – výhodou

Kompetencie (schopnosti):
- riešenie problémov
- schopnosť pracovať v tíme
- orientácia na zákazníka
- odolnosť voči stresu
- pružnosť

Ponúkame zaujímavé pracovné miesto s náplňou:

- zabezpečuje a vykonáva práce v súlade s Poriadkom údržby elektro rozvodných zariadení
- vykonáva manipulácie a zabezpečovanie bez napäťového stavu zariadenia na základe kvalifikácie a poverenia
- odstraňuje poruchové stavy na sieťach a obnovuje dodávku elektriny zákazníkom
- realizuje výkon prác metódou pod napätím v zmysle schválených pracovných postupov a poverenia
- eviduje zistené nedostatky a odchýlky v prevádzke el. zariadení
- vykonáva pohotovostnú službu
- vykonáva zber technických dát
- vykonáva denné úkony zakotvené v pracovných príkazoch a realizuje operatívne úlohy stanovené majstrom pracoviska
- realizuje pripájanie a odpájanie odberov elektriny

Pracovisko: Spišská Nová Ves

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.1.2017.
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 5.12.2016.

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 2829888   Dátum zverejnenia: 28.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.