Špecialista – sieťový inžiniering (Poprad)

Poprad

Informácie o pracovnom mieste

 

Hľadáme kolegu s nasledovným profilom

Kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania – podmienkou
- skúsenosti na rovnakej alebo podobnej pozícii – podmienkou
- odborná spôsobilosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. - § 21 - 23 - výhodou

Osobitné požiadavky:
- MS Office (Word, Excel, Internet, Power Point, Outlook) – pokročilá užívateľská úroveň – podmienkou
- Znalosť Stavebného zákona - podmienkou
- Vodičský preukaz skupiny B – podmienkou

Kompetencie (schopnosti):
- orientácia na trh a zákazníka
- pružnosť
- riešenie problémov
- tvorivý prístup
- organizačné zručnosti

Ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

Náplň práce:
- zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti súvisiacej s prípravou a realizáciou stavieb
- prerokovanie projektov s dotknutými orgánmi a organizáciami
- prerokovanie projektov s vlastníkmi dotknutých nehnuteľnosti
- zabezpečuje územné rozhodnutia a stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia stavieb
- zabezpečenie všetkých ostatných povolení, výnimiek nevyhnutných k zrealizovaniu stavieb
- príprava budúcich a "ostrých" zmlúv o zriadení vecných bremien, budúcich kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv pre stavby v smere investovania AF1,AF4, AF6 a v súvislosti s preložkami časti DS napäťovej úrovne NN a VN
- podávanie návrhov na vklad vecných bremien do Katastra nehnuteľností pre stavby v smere investovania AF1,AF4, AF6 a v súvislosti s preložkami časti DS napäťovej úrovne NN a VN
- príprava zmlúv v súvislosti preložkami energetického zariadenia, prenájmom / výpožičkou podperných bodov
- príprava dohody o podmienkach vstupu na pozemky s vlastníkmi, resp. užívateľmi pozemkov
- zabezpečenie spracovania znaleckého posudku na stanovenie ceny pôdy pre vyššie uvedené rozhodnutia o vyňatí pôdy, poskytnutie podkladov pre výberové konanie na zhotoviteľa znaleckých posudkov
- obstaráva podklady a koordinuje prípravu dokumentácií pri subdodávkach
- vykonáva poradenstvo v legislatívnej oblasti
- riešenie sťažností súvisiacich s investičnou výstavbou

Pracovisko: Poprad

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.1.2017.
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 28.11.2016

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 2820163   Dátum zverejnenia: 21.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.