Vedúci zákazníckeho centra v Rožňave

Rožňava, okres Rožňava

Informácie o pracovnom mieste

 

Hľadáme vedúceho predajného tímu s nasledovným profilom:

Kvalifikačné požiadavky
- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického zamerania

Osobitné požiadavky
- prax v oblasti predaja a obsluhy zákazníkov minimálne 3 roky
- skúsenosti s vedením tímu sú nevyhnutnou podmienkou
- prehľad v oblasti energetiky
- vodičský preukaz typu "B"

PC zručnosti
- Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet - pokročilá užívateľská úroveň
- praktické skúsenosti so systémom SAP

Kompetencie (schopnosti)
- orientácia na trh a zákazníka
- predajné zručnosti
- vodcovské schopnosti
- schopnosť vyjadrovať a presadzovať svoje myšlienky
- orientácia na ciele a výsledky
- vysoké pracovné nasadenie
- schopnosť motivovať jednotlivcov aj tím
- plánovanie a organizácia práce
- strategické myslenie
- odolnosť voči stresu
- analyticko - koncepčné myslenie
- iniciatíva a proaktívny prístup
- zvládanie / riadenie rizika
- tvorivý prístup
- riešenie problémov
- pružnosť

Ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

Pracovná náplň
• Zodpovedá za starostlivosť o zákazníkov a predaj produktov a služieb v segmente Domácnosti
a Small business prideleného zákazníckeho centra a dosahovanie stanovených kľúčových
ukazovateľov (KPI).
• Riadi proces predaja a obsluhy zákazníkov na zverenom zákazníckom centre a zodpovedá za dodržiavanie štandardov kvality, interných noriem, metodických a procesných postupov.
• Zodpovedá za plnenie predajných plánov vo všetkých komoditách a v nekomoditných
produktoch na zverenom zákazníckom centre.
• Participuje na návrhoch, implementuje riešenia a kontroluje ich realizáciu pre zvýšenie efektívnosti a kvality práce na danom zákazníckom centre.
• Riadi a zodpovedá za činnosť a výkon zamestnancov prideleného zákazníckeho centra.
• Plánuje cieľové ukazovatele výkonu zamestnancov, monitoruje ich a zabezpečuje dosiahnutie výkonu na požadovanej úrovni.
• Zodpovedá za riadenie marže v segmente Small business v súlade s obchodným plánom.
• Motivuje a odmeňuje zamestnancov na pridelenom zákazníckom centre v súlade so stanoveným hodnotením výkonu.
• Zodpovedá za rozvoj zamestnancov na pridelenom zákazníckom centre – sleduje potreby rozvoja a navrhuje rozvojové aktivity zamestnancov a podieľa sa priamo na ich on the job rozvoji.
• Rozhoduje v prípade neštandardných situácií a požiadaviek zákazníkov v súlade s pravidlami a smernicami VSE.
• Podporuje poradcov pri riešení obchodných prípadov kľúčových zákazníkov.
• Zabezpečuje potrebné informácie pre reporting za danú pobočku a pravidelne reportuje podľa definovaných požiadaviek priamemu nadriadenému.
• Podľa pokynov nadriadeného participuje na interných projektoch spoločnosti.
• Hospodárne využíva zdroje v rámci zákazníckeho centra na dosiahnutie cieľov.
• Spoluzodpovedá za skladové zásoby tovaru v sklade zákazníckeho centra.

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný termín obsadenia pracovného miesta: ASAP
Ak máte záujem, určite zašlite svoj životopis a motivačný list.

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová
Tel.: +421556102910
E-mail: poslať životopis
ID: 1736129  Dátum zverejnenia: 10.5.2014  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.