Ponuky práce: VÚRUP, a.s.

Spoločnosť VÚRUP (pôvodný názov Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny) sa už viac ako 40 rokov zaoberá výskumom a vývojom v oblasti spracovania ropy a petrochémie. Je zameraná najmä na činnosť skúšobných laboratórií, výkon inšpekčných činností, automatizované spracovanie dát a grafickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky, poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, hodnotenie rizika, vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výrobu malotonážnych výrobkov a špecialít, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže.

Aktuálne ponuky práce

1 - 1 z 1

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis