Charakteristika spoločnosti

Firma sa zaobera nakupom, predajom a vyrobou strojarenskych produktov