Trainee program Stážuj a pracuj - Prémioví klienti - Depozitá, investície, bankopoistenie

Miesto práce: Mlynské Nivy 1, Bratislava

Náplň práce

Pokladáš sa za talentovaného študenta a máš jasnú predstavu ako svoj talent rozvinúť v budúcej kariére?
Máš výborné študijné výsledky a si úspešný v rôznych školských aj mimoškolských aktivitách?
Si ochotný na sebe neustále pracovať a v rýchlom tempe získavať nové poznatky?
Láka Ťa spoznať svet bankovníctva?

Ak si si na všetky otázky odpovedal/a áno, tak využi túto príležitosť a zapoj sa do 5. ročníka programu Stážuj a Pracuj vo VÚB.

Náplň práce pre stáž v oblasti Prémioví klienti:
 • analýza a návrhy technických možností poskytovania /distribúcie produktov, testovanie vyvinutých riešení
 • spolupráca pri tvorbe nových produktov a inovácii existujúcich bankopoistných produktov
 • kontrola výkazov poistného a provízií z bankopoistenia
 • návrhy na optimalizáciu produktových/predajných procesov
 • komunikácia a spolupráca s externými partnermi
 • starostlivosť o metodické pokyny pre predajnú sieť a podporné útvary banky
 • usmerňovanie predajnej siete a príprava podporných materiálov k predaju
 • sledovanie a analýza trhového prostredia
 • tvorba a aktualizácia zmluvného rámca pre depozitné produkty
 • operatívne riešenie požiadaviek z predajnej siete a spolupráca s útvarom starostlivosti o klientov pri riešení sťažností

Nezabudni, že očakávame Tvoju prihlášku iba na jednu našu stáž. Preto zváž, ktorá z nich je pre teba najvhodnejšia.
OBLASTI PRE STÁŽ V ROKU 2016:
Štandardní klienti – E-Biznis
Štandardní klienti – Rozvoj segmentu štand. Klientov
Prémioví klienti
Interný audit – Audit firemného bankovníctva
Interný audit – Audit retailového bankovníctva
Administratívny a finančný dohľad
CRM riadenie komunikácie
Finančné inštitúcie a predaj
Marketing a elektronické média
Kontroly úverového portfólia a interná validácia
Politika a metodika
Riadenie podnikových rizík
Úverové riziko
Ľudské zdroje a organizácia

SI ZVEDAVÝ, ČO MÔŽEŠ V NAŠOM PROGRAME ZÍSKAŤ?

 • 3 mesačná úvodná stáž na vybranom oddelení - vypracovaný adaptačný plán na postupné zvládnutie úloh na útvare a na spoznanie činností banky
 • 5 mesiacov - samostatná výkonná zodpovednosť za minimálne 1 odbornú pracovnú oblasť; zaradenie do denného pracovné života útvaru; získanie prehľadu o práci iných členov útvaru
 • účasť na minimálne 3 interných školeniach
 • mentoring od manažéra z vybraného útvaru
 • hodnotenie pracovného výkonu a poskytnutie rozvojovej spätnej väzby
 • stretnutia s ostatnými stážistami v banke – výmena skúseností a nadväzovanie kontaktov
 • formálne i neformálne stretnutia s top predstaviteľmi banky
 • psychodiagnostika a kariérne poradenstvo
 • v neposlednom rade možnosť uchádzať sa o pracovný pomer v banke po skončení stáže

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • študent VŠ 4. alebo 5 ročníka
 • aktívny záujem o finančné produkty,
 • prehľad na trhu finančných produktov a služieb,
 • práca s MS Excel a MS Powerpoint,
 • schopnosť analyzovať a spájať súvislosti
 • precíznosť, kreativita, schopnosť pracovať tímovo, pozitívne naladená dynamická osobnosť
Termín nástupu:
Druh pracovného pomeru: internship, stáž
ID: 2741441       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o účasť na výberovom konaní nám zašli prostredníctvom profesia.sk svoje CV v slovenskom alebo anglickom jazyku a vyplň priložený dotazník.
Podmienkou je prihlásenie sa iba na jednu konkrétnu stáž.
ID: 2741441   Dátum zverejnenia: 28.9.2016