Trainee program Stážuj a pracuj - Interný audit - odd. Audit retail. bankovníctva

Miesto práce: Mlynské Nivy 1, Bratislava

Náplň práce

Pokladáš sa za talentovaného študenta a máš jasnú predstavu ako svoj talent rozvinúť v budúcej kariére?
Máš výborné študijné výsledky a si úspešný v rôznych školských aj mimoškolských aktivitách?
Si ochotný na sebe neustále pracovať a v rýchlom tempe získavať nové poznatky?
Láka Ťa spoznať svet bankovníctva?

Ak si si na všetky otázky odpovedal/a áno, tak využi túto príležitosť a zapoj sa do 5. ročníka programu Stážuj a Pracuj vo VÚB.

Náplň práce pre stáž v oblasti INTERNÝ AUDIT - odd. Audit retail. bankovníctva:
 • účasť na interných auditoch - príprava a výkon auditu bankových produktov a procesov
 • kontrola zmluvnej dokumentácie na dodržanie pravidiel/postupov/predpisov
 • jednoduché auditné testovania
 • formulovanie auditných zistení a odporúčaní v auditnej správe v anglickom jazyku
 • štatistické vyhodnocovania údajov
 • práca s aplikáciou follow-up (sledovanie splnenia odporúčaní daných auditom)

Nezabudni, že očakávame Tvoju prihlášku iba na jednu našu stáž. Preto zváž, ktorá z nich je pre teba najvhodnejšia.
OBLASTI PRE STÁŽ V ROKU 2016:
Štandardní klienti – E-Biznis
Štandardní klienti – Rozvoj segmentu štand. Klientov
Prémioví klienti
Interný audit – Audit firemného bankovníctva
Interný audit – Audit retailového bankovníctva
Administratívny a finančný dohľad
CRM riadenie komunikácie
Finančné inštitúcie a predaj
Marketing a elektronické média
Kontroly úverového portfólia a interná validácia
Politika a metodika
Riadenie podnikových rizík
Úverové riziko
Ľudské zdroje a organizácia

SI ZVEDAVÝ, ČO MÔŽEŠ V NAŠOM PROGRAME ZÍSKAŤ?

 • 3 mesačná úvodná stáž na vybranom oddelení - vypracovaný adaptačný plán na postupné zvládnutie úloh na útvare a na spoznanie činností banky
 • 5 mesiacov - samostatná výkonná zodpovednosť za minimálne 1 odbornú pracovnú oblasť; zaradenie do denného pracovné života útvaru; získanie prehľadu o práci iných členov útvaru
 • účasť na minimálne 3 interných školeniach
 • mentoring od manažéra z vybraného útvaru
 • hodnotenie pracovného výkonu a poskytnutie rozvojovej spätnej väzby
 • stretnutia s ostatnými stážistami v banke – výmena skúseností a nadväzovanie kontaktov
 • formálne i neformálne stretnutia s top predstaviteľmi banky
 • psychodiagnostika a kariérne poradenstvo
 • v neposlednom rade možnosť uchádzať sa o pracovný pomer v banke po skončení stáže

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

účtovníctvo, audítorstvo, štatistika

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • študent VŠ 4. alebo 5. ročníka
 • anglický jazyk aktívne
 • pokročilé znalosti excelu a wordu
 • vítaná skúsenosť pri práci s databázami
 • minimálne základné znalosti štatistiky
 • základné znalosti retailových bankových produktov
 • zodpovedný prístup k práci
 • logické a analytické myslenie
 • dobré komunikačné schopnosti (slovom aj písmom - schopnosť vytiahnuť z textu to, čo je podstatné)
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť
Termín nástupu:
Druh pracovného pomeru: internship, stáž
ID: 2739308       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o účasť na výberovom konaní nám zašli prostredníctvom profesia.sk svoje CV v slovenskom alebo anglickom jazyku a vyplň priložený dotazník.
Podmienkou je prihlásenie sa iba na jednu konkrétnu stáž.
ID: 2739308   Dátum zverejnenia: 27.9.2016