Charakteristika spoločnosti

poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých v Kysuckom Novom Meste