Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiacia v oblasti cestovného ruchu a gastronómie.