Finančné benefity

 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Príspevok pri úmrtí zamestnanca
 • Sociálna výpomoc pri úmrtí priameho rodinného príslušníka zamestnanca
 • Jubilejné pracovné odmeny
 • Príspevok pri prvom odchode do starobného a invalidného dôchodku
 • Príspevok pre bezplatných darcov krvi
 • Mimoriadna sociálna výpomoc
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Odmena za nájdenie nových kolegov
 • Funkčné príplatky
 • Náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti nad rámec zákona

Nefinančné benefity

 • Vzdelávanie
  Zamestnanci môžu navštevovať jazykové kurzy a rôzne odborné školenia, ktoré sú v plnej výške hradené zamestnávateľom
 • Flexibilná pracovná doba
  Tarifne zaradení zamestnanci majú flexibilný pracovný čas, príchod medzi 6:00-9:00 a odchod po 14:00. V prípade nadčasov je možnosť preplatenia alebo čerpania náhradného voľna.
 • Pracovné voľno nad rámec zákona
 • Poukážky na relaxačné účely
  Zvýhodnená ponuka u rôznych predajcov a poskytovateľov služieb, napr: METRO, VÚB banka, Tatra banka, Allianz apod.

Ostatné benefity

 • Stravovanie
  Zamestnávateľ zabezpečuje svojim zamestnancom stravu za dotovanú cenu priamo v areáli závodu.
 • Vitamínové balíčky
 • Mikulášske prekvapenie
 • Parkovanie na vonkajších parkoviskách zdarma.
 • Celoročný pitný režim
 • Podpora zamestnaneckých projektov Nadáciou Volkswagen Slovakia
 • Grantový program Zelená dobrovoľníkom
 • Deti zamestnancov môžu navštevovať triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka