Základné údaje o spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.

Vznik spoločnosti: Júl 2008
Vedenie spoločnosti: Zlatko Uhlík, Martin Heinz Fabisch

Stav personálu: 512 (január 2018)
Sídlo spoločnosti:
AutoVision Slovakia, s.r.o. , Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Lokality pôsobnosti na Slovensku: Bratislava, Martin, Košice


Procesné a personálne služby pre Volkswagen Slovakia a koncern Volkswagen

Zameriavame sa na technicko podporné, výrobné i administratívne procesy, predovšetkým v oblastiach:
  • zabezpečenia kvality,
  • podpory výrobných procesov,
  • plánovacích činností,
  • procesnej podpory nákupu,
  • inžinierskych a analytických činností,
  • administratívnych služieb.