Základné údaje o spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.

Vznik spoločnosti: Júl 2008
Vedenie spoločnosti: Juraj Kiripolský, Karina Küker

Stav personálu: 400
Sídlo spoločnosti: Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Lokality pôsobnosti na Slovensku: Bratislava, Martin
VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. je rozvíjajúcou sa spoločnosťou so stabilným zázemím a silným pozadím. Sme skúseným a kompetentným partnerom pre automobilové služby v rámci koncernu Volkswagen. Vďaka nášmu špecifickému know-how a kvalifikovaným odborníkom poskytujeme služby v rámci celého hodnotového reťazca automobilového priemyslu.

Poskytujeme automobilové služby pre koncern Volkswagen predovšetkým v týchto oblastiach:

  • Poskytovanie služieb v oblasti informačných technológii,
  • Zabezpečenia kvality nakupovaných dielov,
  • Triedenia nakupovaných dielov,
  • Plánovacích činností,
  • Procesnej podpory pre koncernový nákup,
  • Logistické činnosti,
  • Získavanie a preverovanie ponúk,
  • Manažmentu vzdelávania a zdravia,
  • Administratívnych služieb.