Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá kuriérskymi službami a prepravou tovaru.