Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť VKM, s.r.o. pôsobí na trhu pod značkou Mliečna farma Necpaly a zaoberá sa výrobou a spracovaním kravského mlieka.