Charakteristika spoločnosti

VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Vrútky je dcérskou spoločnosťou VITAR, s.r.o., Zlín. Naša spoločnosť sa momentálne profiluje ako importér a výhradný distribútor širokého portfólia vitamínových prípravkov, doplnkov zdravej výživy. Sídlo spoločnosti sa nachádza vo Vrútkach, kde je centrálny sklad s ideálnou polohou pre distribúciu do všetkých krajov našej republiky.