Charakteristika spoločnosti

Vinohrady Habsburg a.s. je sesterskou spoločnosťou Vinárstva Habsburg a.s. , . Spoločnosť vznikla ako jediná na Slovensku formou verejného úpisu akcií.
Založená bola s primárnym cieľom nadobudnutia, obnovy a obhospodarovania viníc.

Zobraziť celú charakteristiku
Našou snahou je produkcia vysoko kvalitného hrozna ako vstupnej suroviny pre výrobu vína Habsuburg, vína s pôvodom.

Skryť celú charakteristiku