Charakteristika spoločnosti

Realizácie technologických zariadení a potrubných rozvodov