Charakteristika spoločnosti

Videojet Technologies je globálnym lídrom v oblasti identifikácie výrobkov, ktorý poskytuje inovatívne riešenia kódovania a značenia, čím zákazníkom pomáha zaistiť bezpečnosť výrobkov a zvýšiť ich produktivitu